SCHEIDEN HOEFT NIET HET EINDE VAN DE ZAKELIJKE SAMENWERKING TE BETEKENEN

Het besluit om te gaan scheiden, neem je niet zomaar. Een emotionele beslissing, waar veel bij komt kijken, zeker als je samen een onderneming runt. Het einde van de relatie is niet per definitie het einde van de zakelijke samenwerking. Dat daar een proces aan vooraf gaat, mag duidelijk zijn. Hoe steek je dat traject op een goede wijze in? HabetsKremers Advocaten begeleidt ondernemers, vrije beroepsbeoefenaars en welgestelde particulieren bij hun scheiding. Doortastend waar nodig, met alle expertise in huis.

Grip op scheiden
Een scheiding is al een precaire kwestie waarbij alle daaruit voortvloeiende afspraken zorgvuldig genomen moeten worden. Meerdere stakeholders maken de zaak nog complexer. Naast de aankomende ex-partners en eventuele kinderen zijn er bij de betrokkenheid van een onderneming meerdere belanghebbenden. HabetsKremers is gespecialiseerd in het bijstaan van ondernemers, waardoor je verzekerd bent van alle daarvoor benodigde specifieke kennis en ervaring. Zij bewaren het overzicht, door hun ervaring en kunde worden de juiste stappen op het juiste moment genomen.

Hoe waarborg je de continuïteit van je onderneming?

Marjon Habets heeft de scheiding van Mariëtte Langes en Werner Mies als bemiddelaar begeleid. Als eerste de afhandeling van de private zaken, waarbij voorop stond dat het zo geruisloos mogelijk moest verlopen voor het gezin. Daarnaast rees de vraag hoe nu verder met Rosmalen Gerechtsdeurwaarders Groep, waar zij beiden als directeur aan verbonden zijn. Deze casus is een succesverhaal over twee ondernemers die met leiding van Marjon Habets en hun eigen professionele insteek de continuïteit van hun onderneming gewaarborgd hebben.

Toekomstgericht
Mariëtte Langes: “Toen wij bij Marjon aan tafel kwamen voor ons eerste gesprek, was het voor mij nog helemaal niet duidelijk wat ik wilde. En vooral hoe ik het dan wilde. In de eerste fase buitelen emoties over elkaar heen, vooral als moeder wil je rust bewaren. Maar ook als werkgever wil je niemand in de steek laten. Maar wat wil je zelf dan? Op een heldere wijze kan Marjon de emoties kanaliseren, zij gaf mij handvatten. Wat zijn de dingen die ertoe doen? Ik had even tijd nodig om na te denken en die ruimte werd gecreëerd. Door op een krachtige manier aanwezig te zijn, liet Marjon ons samen bouwen aan een fundament voor de toekomst. Aan de ene kant weet ze de rust te bewaren en tegelijkertijd worden er wel degelijk stappen gezet. Ze is altijd goed voorbereid en na iedere bijeenkomst, kregen we snel een gespreksverslag met actiepunten. Emoties maken soms van bijzaken hoofdzaken en door de heldere verslaglegging blijf je alles scherp zien. Met een duidelijk tijdspad zorgt Marjon ervoor dat het geen slepend proces wordt.

Specialisten aan je zijde

Werner Mies: “Door ons werk als deurwaarder maak je van alles mee. En één ding wist ik zeker. Ik wilde geen vechtscheiding! We hebben in al die jaren samen veel mooie dingen meegemaakt en opgebouwd. Dat deel moet je respectvol afsluiten. Het idee een mediator in te schakelen, stond mij in eerste instantie niet aan. Ik stond daar erg sceptisch tegenover. In mijn beleving konden wij de scheidingsgevolgen zelf wel op een goede manier oplossen. De kosten die we daarvoor zouden maken, leken mij in eerste instantie overbodig. Na overleg met diverse adviseurs heb ik ingestemd om de samenwerking met HabetsKremers aan te gaan. Gedurende het hele traject ben ik kritisch geweest en nu kan ik zeggen dat ik blij ben dat Marjon ons heeft begeleid. De toegevoegde waarde van HabetsKremers advocaten is daarnaast hun brede expertise. Zij zijn onderlegd op het gebied van pensioenen, estate planning en de fiscale gevolgen die de scheiding hebben. Zelfs de adviserende rol bij de verkoop van het huis hoort daarbij. Ik ben tijdens het proces weleens kritisch geweest, maar het inschakelen van HabetsKremers is het zeker waard geweest.”

Basis is fundament voor de toekomst
Marjon Habets: “Wanneer twee partners bij mij aan tafel komen is het eerste gesprek eigenlijk het belangrijkste, daarin wordt de basis gelegd voor de verdere afspraken.  Natuurlijk is er ruimte voor emotie. Vaak is het verhelderend als duidelijk wordt hoe de ander terugkijkt op bepaalde zaken. Waar hecht je waarde aan? In het vervolgtraject is het van groot belang dat de werknemers en medeaandeelhouders weten waar ze aan toe zijn. Ook zij schrikken bij de eerste mededeling over de scheiding waardoor onrust kan ontstaan over de bedrijfstoekomst. Zonder voorbij te gaan aan de gevoelens zie ik erop toe dat iedereen rationeel aangesloten blijft. Zo kun je samen verder bouwen. En dat is wat Werner en Mariëtte vol respect naar elkaar hebben gedaan. Rosmalen Gerechtsdeurwaarders Groep is daarmee verzekerd van twee sterke directeuren, die met oog op de toekomst goede en werkbare afspraken hebben gemaakt.

Een goede afhandeling van een scheiding is geen jarenlang slepend traject, het is wel een zorgvuldig proces dat tijd en ook voorbereiding vraagt van je cliënten. Vandaar dat we in de volgende editie van Issue Magazine verdergaan met de volgende stappen in het traject.

To be continued…

HabetsKremers Advocaten
Sophiastraat 34 Breda
Tel. 076 – 521 07 25
info@habetskremers.nl
www.habetskremers.nl