PENSIOENEXPERTS VAN NU ONDERSTEUNEN VITALE ORGANISATIES VOOR LATER

Pensioen is iets voor later. Mee eens, maar het is met name iets voor Laater. De onafhankelijke experts die je precies uit kunnen leggen hoe het zit. En meer dan dat. Wat merk je binnen jouw organisatie van de vergrijzing? Laater introduceert de Vitaliteitsregeling, waarmee je de balans tussen kennis, ervaring en de leeftijdsopbouw van je werknemers in stand houdt. “Er is veel te doen over pensioen, de media staan er vol van. Die berichtgeving klopt alleen niet altijd. Onrust en een nog grotere afstand tot pensioen tot gevolg. Iets wat zo veel geld kost en wat jouw toekomst bepaalt, daar moet je toch wel aandacht aan besteden? Wij leggen met plezier uit hoe we dat doen. Niet later maar nu.” aan tafel met eigenaar Martijn Visser.

‘Pensioenleeftijd stijgt, werknemers vergrijzen, wat doet dat met je organisatie?’
Dagelijks spreken we werkgevers of HRM-professionals over pensioenvraagstukken binnen hun organisatie. Er verandert veel, vanuit de overheid wordt er een steeds grotere zorgplicht bij de werkgever neergelegd en tevens verandert de beroepspopulatie. De pensioenleeftijd gaat omhoog. Hoe ga jij om met die vergrijzing binnen je bedrijf? Onze klanten zijn met name organisaties vanaf 50 medewerkers, in diverse branches. Wij geven advies en lossen pensioenvraagstukken op, alles op maat en ingericht naar de wens en samenstelling van onze klant. Op dit moment ligt de nadruk op het vitaal houden van de werknemers én je bedrijf.”

Behoud van know how
Hoe zorg je ervoor dat je bedrijf vitaal wordt en blijft? Zoals gezegd is de samenstelling van de verschillende medewerkers van belang. Geen doemscenario’s van iedereen tegelijk met pensioen, of alleen maar jonkies zonder know how op de werkvloer. Dit kun je zelf stimuleren. Laater ontwikkelde hiervoor de vitaliteitsregeling. Met deze regeling zorg je ervoor dat oudere werknemers gemotiveerd aan de gang blijven terwijl je tegelijk budget vrijmaakt voor het aannemen van jonge werknemers.

Vitaliteitsregeling
De vitaliteitsregeling komt er in het kort op neer dat je met een beperkte investering een gezond evenwicht tussen jonge, middelbare en oudere werknemers houdt. Dit heeft direct tot gevolg dat bestaande kennis in huis blijft, op tijd overgedragen kan worden en er ook genoeg energie is. Kortom een vitale organisatie, waar het ziekteverzuim laag is en werknemers met plezier naar hun werk gaan.

‘Pensioenopbouw is een fikse investering, zorg dat je er voldoende aandacht aan besteed!’

In de praktijk
“De oudere werknemer gaat minder werken, blijft vitaler. Dankzij een gedeeltelijke compensatie vanuit de werkgever en door slim gebruik te maken van de mogelijkheden die de meeste pensioenregelingen bieden, hoeft het de werknemer uiteindelijk niet veel te kosten. En de besparing(!) die het jou als werkgever oplevert, gebruik je voor het aannemen van een jonge werknemer. Bekijk voor diverse rekenvoorbeelden onze site laater.nl/vitaliteitsregeling. En natuurlijk leggen we graag in een persoonlijk gesprek uit wat de voordelen voor jullie organisatie zijn.”

‘De vitaliteitsregeling zorgt voor een positieve flow in de hele organisatie.’

Solide
Laater heeft alle ins en outs van de vitaliteitsregeling tot in detail uitgewerkt. Zowel op fiscaal als juridisch vlak als in goed overleg met het UWV staat de regeling als een huis. “Met mijn achtergrond in de accountancy zit dat waarschijnlijk in mijn manier van werken. Alles moet tot de laatste punt en komma kloppen.” lacht Martijn. “Net als de korte lijnen binnen ons bedrijf. Ik vind het belangrijk dat we goed bereikbaar zijn. Verder zijn we praktisch en ook al hebben we klanten door heel Nederland, de gezellige Brabantse kwinkslag zullen we nooit kwijtraken!”

Bewust
“Alhoewel bijna niemand er zin in heeft om over pensioenen te praten wordt het bewustzijn wel groter. Daar zijn we blij mee. Het is belangrijk om aandacht te schenken aan je toekomst en de investeringen die je daar nu wel, of niet voor doet. We merken dat werknemers veel meer vragen hebben. Pensioen is geen vanzelfsprekendheid meer, net als de AOW en de leeftijd waarop je ermee te maken krijgt, lopen uiteen. Dit veroorzaakt onrust. Wij staan werkgevers en HRM-professionals bij met oplossingen op maat. De communicatie over het pensioen is wel zo belangrijk als de invulling hiervan, ook deze verantwoordelijkheid ligt bij de werkgever. Als pensioenexperts kunnen we ook hiermee helpen. Interesse om eens te kijken of het allemaal goed geregeld is voor later? We gaan graag een oriënterend gesprek aan, of kom naar een van onze voorlichtingsbijeenkomsten. Zie de website voor meer informatie.”

Laater
Tel. 0888 – 777 999
post@laater.nl
www.laater.nl